Pază cu agent

Prin servicii de pază se înțelege: paza proprietății împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive; paza proprietății împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale; detectarea substanțelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă; paza proprietății intelectuale; paza mediului înconjurător; furnizarea către autoritățile competențe a informațiilor legate de incidentele apărute în timpul activității de pază.

Ești interesat de serviciile noastre?

Contactează-ne la tel: 0268 315 129, sau la email: office@protectoragency.ro.

Compartimentul Pază al Departamentului Operativ al S.C. PROTECTOR AGENCY S.R.L. dispune de agenți de pază instruiți, conform legislației în vigoare, prin cursuri de calificare profesională, finalizate prin atestat profesional eliberat și recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

La încheierea contractului, întotdeauna se ține cont de condițiile impuse de client, cu privire la aspectul fizic și ținută.

Personalul de pază se dotează cu uniforme și echipament de protecție și însemne distinctive, pe care le poartă în timpul executării serviciului. Cu avizul Poliției, agenții de pază pot fi dotați cu arme de foc sau gaz, bastoane de cauciuc sau tip tomfa, spray-uri lacrimogene și alte mijloace, în raport cu importanța obiectivelor, a bunurilor și valorilor păzite.
Pentru asigurarea unui permanente comunicări între agenții de pază, Dispeceratul de monitorizare al S.C. PROTECTOR AGENCY S.R.L. și echipajele mobile de intervenție, aceștia sunt dotați cu stații radio emisie-recepție și telefoane mobile, care le permit să intre rapid în legătură cu forțele și mijloacele care concura la rezolvarea oricăror evenimente deosebite.

Acest aspect, se constitue că o valoare adăugată produsului nostru, întrucât, în mod obișnuit, serviciile de pază – protecție nu sunt deservite de echipaje de intervenție.

Pe lângă un raport corect și echitabil calitate-preț, o garanție a serviciilor oferite și a grijii față de client o constitue existența unei permanente, care asigură bună desfășurare a activității, prin controale efectuate zilnic (mai ales pe timp de noapte) de către șefii de obiective și prin sistemul de raportare a situației operative de la posturile de pază, din oră în oră, la Dispeceratul de monitorizare al societății.

Ești interesat de serviciile noastre?

Contactează-ne la tel: 0268 315 129, sau la email: office@protectoragency.ro.
PROTECTOR AGENCY - Profesioniștii siguranței dumneavoastră

Doriți mai multe detalii despre serviciile de pază și protecție oferite de Protector Agency? Haideți să discutăm!