Burglary intervention

Anti-burglary monitoring and rapid intervention service - Intervention Department of S.C. PROTECTOR AGENCY S.R.L. has security guards trained according to the legislation in force.

Are you interested in our services?

Contact us by phone: 0268 315 129, or by email: office@protectoragency .ro.

The anti-burglary monitoring and rapid intervention service constitutes the elite body of society through the physical and mental characteristics that the intervention agents possess and through the permanent concern to maintain them through specific training.

Intervenția echipajelor mobile în cazul receptării semnalelor de alarmă de la abonații conectați se realizează cu șoferi profesioniști și agenți de intervenție care dispun de o dotare menită să le permită soluționarea oricăror situații deosebite. Întrucât sistemul instituit este menit să asigure protecția beneficiarilor, toate informațiile obținute, de comun acord, sunt transmise operativ personalului autorizat de către aceștia.

Echipele mobile care asigură intervenția sunt dotate în general cu o stație mobilă pentru comunicații curente cu operatorii de serviciu de la dispecerat, cu echipele tehnice, cu factorii de decizie din conducerea societății de pază; stație radio portabilă pentru asigurarea comunicațiilor în timpul misiunii în curs de desfășurare între dispecerat și agenții de intervenție care alcătuiesc echipajele mobile; un aparat telefon mobil pentru legăturile rapide cu categoriile de persoane descrise mai sus, în cazul când ar surveni unele disfuncționalități în sistemul de comunicații radio din dotarea societății de pază.

Pentru acoperirea eventualelor prejudicii produse terțelor părți, firma are încheiată polița de asigurare pe eveniment în valoare de 2 miliarde.

Are you interested in our services?

Contact us by phone: 0268 315 129, or by email: office@protectoragency .ro.
PROTECTOR AGENCY - Your security professionals

Would you like more details about the security and protection services offered by Protector Agency? Let's discuss!