Gardă de corp

Garda de corp se asigură de către societățile specializate de pază și protecție care au primit licență în acest scop, numai prin personal special atestat, iar SC Protector Agency SRL are personal licențiate pentru asigurarea acestui tip de serviciu.

Ești interesat de serviciile noastre?

Contactează-ne la tel: 0268 315 129, sau la email: office@protectoragency.ro.

Persoanele fizice pot angaja gardă de corp numai pe bază de contract încheiat cu societățile specializate de pază și protecție.

În timpul serviciului, personalul care execută garda de corp are, printre altele, următoarele obligații specifice:

  • Să apere persoana căreia îi asigură garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile acesteia;
  • Să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de gardă de corp, când aceasta a fost rănită;
  • Să nu execute, la cererea beneficiarului de gardă de corp, activități care depășesc limita atribuțiilor sale legale;
  • Să oprească și să imobilizeze, în funcție de posibilități, persoanele care au săvârșit fapte de natură a pune în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigură protecția și să le predea de îndată la cea mai apropiată unitate de poliție, fără a-și abandona atribuțiile de gardă de corp.

Tarifele se calculează în funcție de serviciile solicitate.

Ești interesat de serviciile noastre?

Contactează-ne la tel: 0268 315 129, sau la email: office@protectoragency.ro.
PROTECTOR AGENCY - Profesioniștii siguranței dumneavoastră

Doriți mai multe detalii despre serviciile de pază și protecție oferite de Protector Agency? Haideți să discutăm!